E-novica ZSSS št. 35 (8. 7. 2019): Nova ILO konvencija za preprečevanje nasilja in nadlegovanja v svetu dela

 

Obveščamo vas, da je tripartitna 108. konferenca Mednarodne organizacije za delo (ILO) 21. 6. 2019 sprejela novo konvencijo št. 190 z naslovom »Konvencija o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela«. Ker uradnega prevoda nove konvencije ILO v slovenščino še ni, je ta prevod naslova konvencije seveda še neuraden. Angleški naslov konvencije pa je Convention concerning the elimination of violence and harassment in the world of work. Na isti dan je konferenca dodatno potrdila tudi priporočilo št. 206, ki konvencijo št. 190 dopolnjuje. S sprejemom konvencije je ILO proslavila svojo stoletnico obstoja (1919-2019)!

Sprejem nove konvencije je pomemben tudi zato, ker je bilo z njim prekinjeno obdobje stagniranja od leta 2011 dalje, v katerem zaradi nasprotovanja delodajalskih organizacij ni bila sprejeta nobena nova konvencija ILO. Za sprejem si je dolga leta prizadevalo mednarodno sindikalno gibanje (ITUC). Konvencija poziva države, ki jo bodo ratificirale, naj sprejmejo zakonodajo, ki bo prepovedovala nasilje in nadlegovanje na delovnem mestu oziroma v »svetu dela« – vključno s spolnim nadlegovanjem. Takšne zakonodaje namreč še nima veliko držav. Konvencija namesto, da bi nasilje in nadlegovanje v svetu dela zreducirala na konflikte med posamezniki, pozornost preusmerja na kolektivni in preventivni pristop. Dopolnjuje pa ga z ukrepi, ki se naj jih izvaja v posameznih primerih. Konvencija prav tako države poziva, naj s predpisi zajamejo celotni svet dela, kar vključuje tudi neformalni sektor. Pri tem gre preko tradicionalne definicije delovnega mesta in upošteva tudi nasilje in nadlegovanje na z delom povezanem potovanju ali prenočišču ter z delom povezanem komuniciranju, kakršno omogoča informacijska tehnologija.

ILO konvencija velja le, če jo pred tem država ratificira. Ratifikacija seveda pomeni njen prenos v nacionalno zakonodajo in ILO nadzor nad njenim izvajanjem. Za ratifikacijo bo zato potrebna akcija sindikatov v vsaki državi posebej. Ratifikacija bo brez dvoma še en mejnik pri obvladovanju psihosocialnih obremenitev na delovnem mestu. Per Hilmersson, namestnik sekretarja Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) je zato novo konvencijo pozdravil z izjavo: »Vsakdo mora imeti pravico, da se preživlja z delom brez strahu pred nasiljem in nadlegovanjem, in nedvoumno mora biti določena obveznost delodajalca, da poskrbi za pregledne in jasne postopke njunega preprečevanja ter da podpre žrtev in na ustrezen način obravnava storilca teh dejanj.«

Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu bo pristojnim predlagala, naj Slovenija konvencijo št. 190 ratificira med prvimi.

Besedilo konvencije št. 190 v angleščini dostopno na tej povezavi

Besedilo priporočila št. 206 v angleščini dostopno na tej povezavi