E-novica ZSSS 63/2021 (17. 11. 2021): Pritožba zaradi kršitve Konvencije ILO št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju

Bralci e-novic ZSSS za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu veste, kolikokrat je ZSSS odgovorne na ministrstvih za zdravje in za delo pozvala k sprejemu Pravilnika o poklicnih boleznih. Slovenija bi postopek priznavanja poklicne bolezni poklicno obolelim delavcem morala določiti s predpisom že zato, ker je leta 1992 ratificirala Konvencijo ILO št. 155, ki jo k temu zavezuje. V letu 2021 poteka okroglih 30 let, odkar ni tega predpisa. Predstavnica Ministrstva za zdravje (MZ) pa je septembra 2021 pri pripravah na sprejem drugega triletnega akcijskega načrta naznanila, da MZ pravilnika ne namerava pripraviti niti do konca leta 2023, čeprav je to njegova obveznost na podlagi točke 2.1.1. Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027.

Obveščamo vas, da je zato 17. 11. 2021 ZSSS kot interesno združenje delavcev v skladu s 24. členom Ustave Mednarodne organizacije dela – ILO na ILO naslovila pritožbo proti Republiki Sloveniji zaradi kršitve 11. člena Konvencije  št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju iz leta 1981.  Kršenje ratificirane konvencije ILO škoduje ugledu Slovenije v mednarodni skupnosti.

Gre za to, da od leta 1992, ko je bila ratificirana Konvencija št. 155, Slovenija ni imela v praksi delujočega predpisa za določitev in uporabo postopka za prijavljanje poklicnih bolezni. Edina izjema je od leta 1997 dalje postopek za prijavljanje azbestnih poklicnih bolezni. Ker ni določenega postopka za prijavljanje oziroma ugotavljanje večine poklicnih bolezni, je njihovo preprečevanje neučinkovito in nesistematično.

ZSSS je v pritožbi pozvalo, naj Administrativni svet ILO  v skladu z Ustavo ILO imenuje Preiskovalno komisijo, ki bo preučila pritožbo in v nadaljevanju poročala. Ta Preiskovalna komisija naj  priporoči korake, potrebne v zvezi s pritožbo ter zanje določi časovni okvir. Generalni direktor MOD/ILO naj objavi in posreduje poročilo Preiskovalne komisije Administrativnemu svetu MOD/ILO in Vladi Republike Slovenije. Generalni direktor MOD/ILO naj pritožbo posreduje na Meddržavno sodišče v Haagu (International court of justice – ICJ) v primeru, da Vlada Republike Slovenije ne bo najkasneje v treh mesecih sprejela priporočil iz poročila Raziskovalne komisije.

  • Besedilo konvencije ILO št. 155 v slovenščini in angleščini na tej povezavi
  • spremni dopis k pritožbi v angleščini na tej povezavi
  • Obrazec pritožbe (v angleščini) na tej povezavi
  • E-novice ZSSS s pozivi samo v letih 2018-2021 ministrstvoma za zdravje in delo, naj pripravita Pravilnik o poklicnih boleznih 13/201821/2018, 21/2019, 26/2020, 20/2021
  • Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027 na tej povezavi
  • Prvi odgovor ILO z dne 15. 12. 2021 na tej povezavi

_________________________________________________

Dodatno:

2/2023 e-novica ZSSS (18. 1. 2023): Pritožbeni postopek ZSSS na ILO se bliža koncu

MDDSZ 10. 1. 2023 zaproša ILO za podaljšanje roka za spravljanje med ZSSS kot prijaviteljem kršitve in Vlado RS kot kršiteljico:

63/2022 e-novica ZSSS (22. 12. 2022): Poročilo o delu v 2022 in srečno 2023!

Obvestilo ILO 8. 7. 2022, da se je postopek ugotavljanja kršitve začasno ustavil, ker je Vlada RS sprejela postopek poravnave z ZSSS, na tej povezavi

15/2022 e- novica ZSSS (14. 4. 2022): ILO začela postopek ugotavljanja kršitve konvencije št. 155

9/2023 e-novica ZSSS (27. 2. 20023): Pravilnik o poklicnih boleznih objavljen v Uradnem listu RS