E-novica ZSSS št. 59/2021 (3. 11. 2021): Vabilo na webinar ZSSS 30. 11. 2021: “Standardizacija – pomembna je tudi za sindikate” 

Vabimo vas, da se udeležite brezplačnega webinarja “Standardizacija – pomembna je tudi za sindikate”, ki bo v torek, 30. novembra 2021 od 9.30 do 12.30. Kot smo 21. 10. 2021 prvič napovedali že v svoji e-novici št. 56/2021, bo seminar na platformi ZOOM in ga bo sofinancirala Evropska komisija. Prevajanje v slovenščino bo zagotovljeno.

Webinar v počastitev predsedovanja Slovenije Svetu EU organizirata ZSSS in Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) v sodelovanju z Društvom varnostnih inženirjev Ljubljana (DVILJ). Slovenski in evropski strokovnjaki nam bodo pojasnili, kako lahko delavci in njihovi predstavniki uporabijo tehnične standarde za učinkovito varovanje poklicnega zdravja.

Posebno pozornost bomo posvetili standardu ISO 45001 – Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu – Zahteve z napotki za uporabo. Gre za standard, ki si ga je po statistiki iz leta 2020 že pridobilo 113 slovenskih delodajalcev, številni pa načrtujejo njegovo pridobitev. Ta standard torej prav gotovo zanima delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu. Izvedeli bomo, kako deluje v praksi.

Poleg delavskih in sindikalnih zaupnikov na seminar vabimo tudi delodajalčeve strokovne delavce za varnost pri delu. Zaprosili bomo za točkovanje seminarja v skladu s pravilnikom o njihovem stalnem usposabljanju.

Za sodelovanje na brezplačnem seminarju morate izpolniti prijavnico na tej povezavi! Ne odlašajte s prijavo na ta kratki a zanimivi webinar!

Vljudno vabljeni!

_______________________________________________________________________

Dokumenti webinarja / Awarness event’s documentation:

Program webinarja ZSSS in povezava na webinar 30. 11. 2021 na tej povezavi

Agenda of virtual awareness event “Standardisation – It is also important for unions”/Program webinarja v angleščini na tej povezavi

Več ETUC in ZSSS o standardu ISO 45001 na tej povezavi

Potrdilo MDDSZ o potrditvi programa usposabljanja in dodelitvi točk na podlagi 5. člena Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (UL RS št. 78/2019 in 164/2020) na tej povezavi

Powerpoint prezentacije predavateljev / Powerpoint presentations of the speakers:

Lučka Böhm (Slovenski predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu, ki omenjajo standarde / Slovenian OSH legislation that refers to SIST standards) na tej povezavi / at this link 

Mojca Lampič (Slovenski standardi in delo SIST/TC VZK Vodenje in zagotavljanje kakovosti / Slovenian standards and working program of SIST/TC VZK Quality management and quality assurance) na tej povezavi / at this link

Vilko Švab (Postopek certificiranja standarda ISO 45001 in vloga delavcev in njihovih predstavnikov / Case Study: Certification of ISO 45001 and workers participation) na tej povezavi / at this link

Jernej Jenko (Varno delo in standardi. Primer iz prakse: Osebna varovalna oprema – zaščitne maske / Case Study: Safe work and standards. Case study: Personal protective equipment – protective masks) na tej povezavi / at this link

Isabelle Schömann (Akcijski program ETUC na področju standardov / The ETUC action programme around standards) na tej povezavi / at this link

Silvia Vaccaro (Standardizacija in zakonodaja: orodje za politiko evropskih institucij / Standardization and Legislation: A policy tool for the European institutions) na tej povezavi / at this link

Tea Jarc (Prenos slovenske dobre prakse v Evropo: pred-standard o pripravništvu / Case study: Bringing Slovenian good practise on internships, to Europe: pre-standard on Internships) na tej povezavi / at this link