Glavno sporočilo kampanje za zdravo delovno okolje 2016–2017: »VARNE IN ZDRAVE DELOVNE RAZMERE SKOZI CELOTNO POKLICNO ŽIVLJENJE SO DOBRE ZA DELAVCE, POSEL IN DRUŽBO KOT CELOTO.«

Kampanja ima štiri ključne cilje:

1 – spodbuditi trajnostno delo in zdravo staranje od začetka poklicnega življenja;
2 – preprečiti zdravstvene težave skozi celotno poklicno življenje;
3 – delodajalcem in delavcem zagotoviti način za upravljanje varnosti in zdravja pri delu glede na staranje delovne sile;
4- in spodbujati izmenjavo informacij in dobre prakse.

Spletna stran kampanje v slovenščini dostopna s klikom na naslednjo povezavo.

Na spletni strani kampanje je dostopen E-vodnik Zdrava delovna mesta za vse generacije v slovenščini.  Zagotavlja informacije in podporo za upravljanje varnosti in zdravja pri delu glede na staranje delovne sile. Njegov namen je izboljšati ozaveščenost in znanje o staranju delovne sile, samem staranju in njegovih posledicah na delovnem mestu ter zagotoviti praktične smernice za obravnavanje povezanih izzivov. Delež starejših ljudi v populaciji narašča po celi Evropi, ljudje morajo delati dlje in povprečna starost delavcev se zvišuje. Ta e-priročnik vsebuje praktične informacije, nasvete in primere, povezane s staranjem delovne sile in priložnostmi, ki jih staranje prinaša.E-vodnik bo brez težav znal uporabljati vsakdo, ki obvlada klikanje z računalniško miško na označeno besedilo oziroma meni.

Vsebina e-priročnika je prilagojena štirim različnim ciljnim skupinamoziroma profilom: 1- delodajalcem, 2- delavcem, 3- vodilnim na področju človeških virov in 4- strokovnjakom s področja varnosti in zdravja pri delu (za namene tega e-priročnika tudi delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu ter inšpektorjem za delo). V celotnem e-priročniku je mogoče preklapljati med profili. E-vodnik zagotavlja informacije o obvladovanju staranja, oceni tveganja, ki upošteva starost, o spodbujanju zdravja na delovnem mestu ter o drugih temah, pomembnih za delodajalce, strokovnjake za varnost in zdravje pri delu, osebje kadrovske službe in delavce. Vsebuje tudi študije primerov in glosar s pojasnilom nekaterih izrazov, ki se pogosto uporabljajo.

S klikanjem na   označena besedila se lahko sprehodite skozi štiri različne vodnike z nasveti in informacijami za štiri profile bralcev:

  1. Jaz sem   delodajalec.
  2. Jaz sem delavec.
  3. Jaz sem vodja   oddelka za človeške vire.
  4. Jaz sem   strokovnjak s področja varnosti in zdravja pri delu.

2022 na tej povezavi

Zgibanka o kampanji

Končna poročila kampanje:

  1. Rehabilitacija in vrnitev na delo
  2. Varnejše in bolj zdravo delo pri vseh starostih
  3. Staranje delovne sile in varnost in zdravje pri delu
  4. Ženske in staranje delovne sile

 

e- novice ZSSS o kampanji:

e-novice 2016 na tej povezavi:

12/2016 E-novica ZSSS (1. 3. 2016): Zdrava delovna mesta za vse generacije, 4. mednarodni simpozij o zdravem življenjskem slogu, Ljubljana, 18. in 19. april 2016

26/2016 E-novica ZSSS (15. 4. 2016): Začetek kampanje “Zdrava delovna mesta za vse generacije”, 2016 – 2017

27/2016 E-novica ZSSS (15. 4. 2016): Spletni prenos “4. simpozija o zdravem življenjskem slogu: Zdrava delovna mesta za vse generacije”, 18. in 19. 4. 2016

28/2016 E-novica ZSSS (19. 4. 2016): Dvanajst navad ljudi, ki nikoli ne zbolijo

43/2016 E-novica ZSSS (16. 6. 2016): Nacionalno tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2016«

49/2016 E-novica ZSSS (7. 7. 2016): Napo v zdravi prihodnosti (evropska kampanja “Zdrava delovna mesta za vse generacije” 2015-2016)

56/2016 E-novica ZSSS (12. 8. 2016): Mednarodni dan mladih, 12. avgust 2016

64/2016 E-novica ZSSS (16. 9. 2016): E-vodnik Zdrava delovna mesta za vse generacije

69/2016 E-novica ZSSS (21. 10. 2016): Evropski teden varnosti in zdravja pri delu, 24. – 28. oktober 2016

79/2016 e-novica ZSSS (15.12.2016): Novo predstavitveno spletno orodje EU OSHA  o varnosti in zdravju pri delu v povezavi s starostno strukturo zaposlenih

e-novice ZSSS 2017 na tej povezavi:

11/2017 e-novica ZSSS (8. 3. 2017): Evropski socialni partnerji 8. 3. 2017 podpisali evropski sporazum o aktivnem staranju in medgeneracijskem pristopu

39/2017 e-novica ZSSS (22. 9. 2017): Evropska priznanja za dobro prakso spodbujanja vzdržnega dela in zdravega staranja na delovnem mestu

40/2017 e-novica ZSSS (28. 9. 2017): Javna tribuna o varnosti in zdravju pri delu v Sloveniji (Ljubljana, 27. oktober 2017)

44/2017 e-novica ZSSS (23. 10. 2017): Evropski teden varnosti in zdravja pri delu, 23. – 27. oktober 2017

51/2017 e-novica ZSSS (26. 11. 2017): Vrh in zaključek evropske kampanje 2016-2017 Zdrava delovna mesta za vse generacije

56/2017 e-novica ZSSS (21. 12. 2017):  Poročilo o delu strokovne službe ZSSS za varnost in zdravje pri delu v letu 2017