DOMOV        ZSSS        SINDEKS

MIŠIČNO-KOSTNE BOLEZNI, SLABO RAZUMLJENA “PANDEMIJA”

Mišično-kostne bolezni, Slabo razumljena »pandemija«, avtor Roland Gauthy, 55 strani, 2007

ZSSS je leta 2007 za slovenske delavce izdala to publikacijo v okviru dveh povezanih kampanj za preprečevanje mišično-kostnih bolezni evropskih sindikatov in Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu iz Bilbaa. V tej publikaciji evropski sindikati med prave vzroke mišično-kostnih bolezni prištevamo poleg mehanskih tudi stres ter sodobno organizacijo dela. Posledična intenzifikacija dela celo v državah z razvito ergonomijo povzroča skokovito naraščanje mišično-kostnih bolezni delavcev. Stanje v Sloveniji je zaradi zastarele tehnologije in marsikje toge organizacije dela le še slabše. Evropska konfederacija sindikatov (www.etuc.org) terja, da Komisija EU pripravi povsem novo direktivo, ki bi zajela vse dejavnike, ki prispevajo k nastanku mišično-kostnih bolezni, in ki bi upoštevala celovit ergonomski pristop.

POKLICNI RAK, ZAPOSTAVLJENA BOLEZEN

 

Poklicni rak, Zapostavljena bolezen, avtorji: Marie-Anne Mengeot, Tony Musu in Laurent Vogel, 52 strani, 2007

 

Za slovenske delavce in sindikaliste smo s skrbjo natisnili že peti prevod publikacij, ki jih za evropske sindikate pripravlja Oddelek za varnost in zdravje pri delu HESA Evropskega sindikalnega inštituta ETUI-REHS. Tokratna naj jim pomaga razumeti skrite vzroke poklicnega raka in spodbudi zahteve za preprečitev poklicnih bolezni. Zgodovina uči, kako pogosto se zaradi dobička zavestno žrtvuje delavčevo zdravje. Nanizani so dokazi o prikrivanju resnice. Ta pride na dan zaradi trmastega raziskovanja delavcev ali je res zgolj naključje, da je za rakom zbolelo toliko sodelavcev. Pri svojem sindikalnem delu sem se srečala z umirajočimi delavci, ker na delovnem mestu ni bilo zaščite pred nevarnimi snovmi. Če so skušali ugotoviti, ali je njihova bolezen poklicna, so bili deležni napadov vseh vrst. Njim posvečam dolge ure pri pripravi te publikacije.

NOVI DOMET STRATEGIJE SKUPNOSTI NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 2007 – 2012

 

Novi domet strategije Skupnosti na področju varnosti in zdravja pri delu 2007 – 2012, avtorja: Laurent Vogel in Pascal Paoli, 64 strani, 2006

novi domet strategija 2012 obr

ZSSS je v sodelovanju z Oddelkom za varnost in zdravje pri delu HESA Evropskega sindikalnega inštituta ETUI-REHS oktobra 2006 izdala  publikacijo »Novi domet strategije Skupnosti na področju varnosti in zdravja pri delu 2007 – 2012«. Z njo se evropski sindikati vključujemo v razpravo z evropsko komisijo, kakšno strategijo na tem za delavce izjemno pomembnem področju potrebuje EU do leta 2012. Tekst smo pripravili predstavniki delavcev v okviru tristranskega Luksemburškega svetovalnega odbora evropske komisije. Slovenske delavce v tem odboru predstavlja izvršna sekretarka ZSSS Lučka Böhm. Publikacija ni namenjena zgolj sindikalistom. Namenjena je tudi slovenskim predstavnikom v inštitucijah EU. Prav je, da se seznanijo in upoštevajo tudi delavske interese, ko soustvarjajo skupno evropsko strategijo in zakonodajo na področju varnosti in zdravja pri delu 2007 – 2012.

KAKO SE ZNAJTI V POLITIKI EU NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Kako se znajti v politiki EU na področju varnosti in zdravja pri delu, Vodnik za sindikate, avtorji: Lone Jacobsen, Viktor Kempa, Laurent Vogel, 72 strani, 2006

kako se znajti v p EU obr

Publikacija je bila leta 2006 izdana v vseh evropskih jezikih, da bi vsi evropski sindikati soustvarjali skupno sindikalno politiko na področju varnosti in zdravja pri delu. Pisana je bila z namenom, da je v pomoč sindikalistom, ki skušajo spoznati delovanje Evropske unije na področju varnosti in zdravja pri delu. Najdragocenejše v tej publikaciji pa je, da na pronicljiv način predstavi strategijo in politiko na področju varnosti in zdravja pri delu evropskih sindikatov. Ti so s svojim delom odločilno vplivali na evropsko zakonodajo na tem področju! Na februarskem posvetu ETUI-REHS, ki je bil v Ljubljani, so predstavniki naših sindikatov izrazili prepričanje, da bi bilo prav, da bi se tudi slovenski sindikati bolje spoznali z bogatim delom evropskih sindikatov na področju varnosti in zdravja pri delu.

ZDRAVJE PRI DELU – OSEM PREDNOSTNIH PODROČIJ ZA POLITIKO SKUPNOSTI

Zdravje pri delu – Osem prednostnih področij za politiko Skupnosti, avtor Laurent Vogel, raziskovalec TUTB, 32 strani, 2005

osem obr

ZSSS se je leta 2005 za istočasni prevod in izdajo dveh brošur o uredbi REACH in o prioritetah strategije EU na področju varnosti in zdravja pri delu odločila, da seznani slovenske politike (poslance Evropskega parlamenta in Vlado RS), ki bodo v letu 2005 in 2006 soodločali o evropski zakonodaji, povezani z varnostjo in zdravjem pri delu, o tem kaj njen sprejem prinaša delavcem. Poteka namreč lobiranje tistih gospodarskih subjektov, ki zaradi »ohranjanja dobička« želijo preprečiti sprejem nove zakonodaje, ki bo ključna za učinkovito varovanje zdravja delavcev in življenjskega okolja. Pomembno je, da naši politiki poznajo tudi argumente za sprejem zaščitne zakonodaje. Prepričani pa smo, da bo nova zakonodaja evropskemu gospodarstvu prinesla tudi več inovativnosti in s tem konkurenčnosti na svetovnem trgu. Zakaj bo tako, pojasnjujeta oba avtorja. Brošuri pa bosta prav gotovo zanimivi za vse, ki se želijo znajti v procesih ustvarjanja sistema varnosti in zdravja pri delu v Evropski uniji.

 

REGISTRACIJA, OCENJEVANJE IN AVTORIZACIJA KEMIKALIJ (REACH) NA DELOVNEM MESTU

Registracija, ocenjevanje in avtorizacija kemikalij (REACH) na delovnem mestu – Izboljšave, ki jih delavcem prinaša evropska politika o kemičnih snoveh, avtor Tony Musu, raziskovalec TUTB, 32 strani, 2005

REACH obr

ZSSS se je leta 2005 za istočasni prevod in izdajo dveh brošur o uredbi REACH in o prioritetah strategije EU na področju varnosti in zdravja pri delu odločila, da seznani slovenske politike (poslance Evropskega parlamenta in Vlado RS), ki bodo v letu 2005 in 2006 soodločali o evropski zakonodaji, povezani z varnostjo in zdravjem pri delu, o tem kaj njen sprejem prinaša delavcem. Poteka namreč lobiranje tistih gospodarskih subjektov, ki zaradi »ohranjanja dobička« želijo preprečiti sprejem nove zakonodaje, ki bo ključna za učinkovito varovanje zdravja delavcev in življenjskega okolja. Pomembno je, da naši politiki poznajo tudi argumente za sprejem zaščitne zakonodaje. Prepričani pa smo, da bo nova zakonodaja evropskemu gospodarstvu prinesla tudi več inovativnosti in s tem konkurenčnosti na svetovnem trgu. Zakaj bo tako, pojasnjujeta oba avtorja. Brošuri pa bosta prav gotovo zanimivi za vse, ki se želijo znajti v procesih ustvarjanja sistema varnosti in zdravja pri delu v Evropski uniji.

UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE, SVET DELAVCEV IN SINDIKAT: STROKOVNE IN PRAKTIČNE PODLAGE

Učinkovito soupravljanje. Svet delavcev in sindikat: strokovne in praktične podlage, ČZP Enotnost, 1996, 166  strani

KAMPANJA 2017: VARNOST VSAKOGAR ŠTEJE

          

SLOVENSKI PLAKATI EVROPSKIH KAMPANJ EU-OSHA OD 2002

          

         

         

Več o kampanjah EU-OSHA

KAMPANJA 2015, 2016: STOP POKLICNEMU RAKU, MEJNE VREDNOSTI POKLICNE IZPOSTAVLJENOSTI

  

Loading...