DOMOV        ZSSS        SINDEKS

Stres

 

Stres ni bolezen, ampak je prirojeni hormonski odziv našega telesa na strah in občutek ogroženosti, ki je potreben za beg ali boj, da si v nevarnosti rešimo življenje. Kratkotrajni stres je torej brez dvoma pozitiven, saj v trenutkih ogroženosti omogoča aktivacijo maksimalnih duševnih in telesnih sposobnosti. Kadar pa občutek ogroženosti traja predolgo, stres postane negativen in začne ogrožati naše zdravje na račun padca imunske sposobnosti in s tem sposobnosti samoozdravitve. V času stresa se rane dobesedno ne celijo in ljudje obolevajo zaradi bolezni, ki jim sicer ne bi prišle do živega. Stres je tudi v normalnih časih med najpogostejšimi razlogi za bolniško odsotnost z dela.

Čeprav je mnogo virov stresa v našem privatnem življenju, pa je precej specifičnih virov stresa tudi na delovnem mestu, najpogosteje povezanimi z neprimerno organizacijo dela pri posameznem delodajalcu. Stres na delovnem mestu pa smo se v zadnjem desetletju že učili obvladati. O tovrstnih ukrepih se naj delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu zato pravočasno posvetujejo s svojim delodajalcem. Več o tem si lahko preberete na naslednjih povezavah:

Obvladovanje stresa in psihosocialnih tveganj, je e-priročnik, ki ga je v letih 2014-2015 v okviru evropske kampanje “Obvladajmo stres za zdrava delovna mesta«  pripravila EU OSHA v sodelovanju z medicino dela(v slovenščini). V njem so na voljo informacije , ki vam bodo pomagale bolje razumeti stres in psihosocialna tveganja, našli pa boste tudi predloge možnih ukrepov , s katerimi stres in psihosocialna tveganja lahko obvladujete.

E-orodje OPSA za obvladovanje psihosocialnih tveganj in absentizma je bilo v obdobju 2010 in 2013-2016 razvil ZRC SAZU v treh projektih, v katerih je bila partnerka tudi Strokovna služba ZSSS za varnost.

Žepni priročnik za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu ima tudi obširno poglavje o stresu in ostalih psihosocialnih obremenitvah na delovnem mestu. Nastal je v projektu Strokovne službe ZSSS za varnost  in zdravje pri delu leta 2014.

Loading...