Varnost in zdravje pri delu na 8. marec 2020, mednarodni dan žensk

Varnost in zdravje pri delu na 8. marec 2020, mednarodni dan žensk

Varnost in zdravje pri delu na 8. marec 2020, mednarodni dan žensk

 

V nedeljo bo 8. marec 2020, mednarodni dan žensk. Vsem delavkam na ta pomembni praznik voščimo več varnosti in zdravja pri delu!

Žal po vsej Evropi še vedno ugotavljamo, da so večinoma v politikah varnosti in zdravja pri delu (pa tudi v ocenah tveganja posameznih delodajalcev) zanemarjene specifične obremenitve žensk na delovnih mestih. Nevarnosti, ki jim grozijo so, ali neprepoznane ali podcenjene. To seveda ovira učinkovitost ne le politik varnosti in zdravja pri delu ampak tudi politik enakih možnosti. Prav zato je Evropski sindikalni inštitut (ETUI) namenil potrebno pozornost upoštevanju spola pri ocenjevanju tveganj na delovnem mestu. O tem se lahko prepričamo na tej povezavi (v angleščini in francoščini). Tu najdete med drugim brezplačen spletni dostop do naslednjih publikacij, ki opozarjajo na specifičen položaj žensk:

Laurent Vogel: Vrzel v Evropi med varnostjo in zdravjem pri delu žensk in moških (The gender workplace health gap in Europe)
Karen Messing: Upoštevanje spola pri ergonomskem analiziranju (Integrating gender in ergonomic analysis)
Daniela Tieves: Ženske in poklicne bolezni v Evropski uniji (Women and occupational diseases in the European Union)
Patricia Vendramin in Gérard Valenduc: Pogled na razlike po spolu glede zaposlenosti in delovnih razmer starejših delavcev (A gender perspective on older workers’ employment and working conditions)

Opozarjamo tudi na novico ETUI, da je Kalifornijski oddelek za javno zdravje januarja 2020 predstavil spletno orodje, ki ženskam omogoča, da prepoznajo tiste obremenitve na delovnem mestu, ki pripomorejo k nastanku raka na dojkah. Seveda je v angleščini, saj je namenjeno Kalifornijkam, a bo morda zanimivo tudi za Slovenke. Spletno orodje poučuje, katere izpostavljenosti pri posameznih poklicih lahko verjetno/morda/z malo verjetnosti pripomorejo k nastanku raka dojk. Ponuja tudi informacijo o kemičnih lastnostih ženskam nevarnih snovi, ki se jih v posameznih poklicih uporablja. Take snovi so na primer Bisphenol A (uporablja se pri tiskanju), dodani vonji v različnih izdelkih, čistila, barve za lase ter onkološka zdravila. Izbrane so bile po naslednjih kriterijih: snovi, za katere je potrjeno ali se sumi, da povzročajo raka žlez v dojkah, snovi, ki so strupene za te žleze ter hormonski motilci. Namen tega orodja je točna informacija in prevencija.

Posvetovanja ECHA o mejnih vrednostih za poklicno izpostavljenost azbestu in kadmiju

Posvetovanja ECHA o mejnih vrednostih za poklicno izpostavljenost azbestu in kadmiju

Posvetovanja ECHA o mejnih vrednostih za poklicno izpostavljenost azbestu in kadmiju

 

Obveščamo vas, da bo pri Evropski agenciji za kemikalije (ECHA) do 2. 6. 2020 potekalo javno posvetovanje o mejnih vrednostih poklicne izpostavljenosti azbestu in kadmiju ter kadmijevim neorganskim zmesem na delovnih mestih. V okviru posvetovanja želi ECHA pridobiti informacije o izpostavljenosti, učinkih na zdravje zaposlenih, toksikologiji, epidemiologiji in načinih ukrepanja. V zvezi s kadmijem in njegovimi neorganskimi zmesmi želi ECHA pridobiti tudi informacije o vseh načinih, na katere se uporabljajo pri različnih delodajalcih. Dobrodošle bodo tudi kakršnekoli druge relevantne informacije.  ECHA bo na podlagi pridobljenih informacij nato zasnovala znanstveno poročilo s priporočili o mejnih vrednostih na evropskih delovnih mestih. Poročilo je naročila Evropska komisija, ki želi preveriti zadostnost trenutno predpisane evropske mejne vrednosti za azbest na podlagi direktive 2009/148/ES (0,1 vlakna na cm3 v 8 urah). Po mnenju evropskih sindikatov je ta evropska mejna vrednost prenizka, saj ima veliko članic EU predpisano na nacionalni ravni ostrejšo. Slovenska pa je še vedno enaka evropski. Evropska komisija pa je tudi naročila pri ECHA poročilo, ki bo podlaga za novo mejno vrednost biološki monitoring za kadmij in njegove neorganske zmesi.

V različnih državah EU veljajo različne mejne vrednosti. Ker se azbest in kadmij oziroma njegove neorganske snovi pojavljajo tudi na delovnih mestih v Sloveniji, je prav, da v takem javnem posvetovanju sodelujejo tudi vsi tisti iz Slovenije, ki lahko prispevajo dragocene informacije na podlagi lastnih spoznanj. Opozorite jih na javno posvetovanje! V javnem posvetovanju ECHA lahko sodelujejo na tej povezavi. Nove mejne vrednosti, določene na podlagi najnovejših znanstvenih spoznanj, bi rešile tisoče življenj. Tudi pri nas v Sloveniji!

O izjemno resnih poklicnih boleznih, ki jih povzročata azbest in kadmij ter kadmijeve neorganske zmesi si lahko preberete v publikaciji ZSSS IZBRANE/POMEMBNEJŠE POKLICNE BOLEZNI, ki jo najdete v meniju KNJIŽNICA na tej spletni strani. Kljub prepovedi azbestne proizvodnje pred vsaj dvema desetletjema zaradi dolgih latentnih dob v EU vsako leto še vedno umre zaradi azbesta na desettisoče ljudi. Azbest pa še vedno na novo ogroža vse, ki sodelujejo pri gradbenih posegih, zaradi katerih se v zrak sproščajo smrtonosna azbestna vlakna.

Spletni seminar »Kako do certifikata Družbeno odgovoren delodajalec«

Spletni seminar »Kako do certifikata Družbeno odgovoren delodajalec«

Spletni seminar »Kako do certifikata Družbeno odgovoren delodajalec«

 

V naši e-novici 5/2020 smo vas februarja opozorili na javni poziv delodajalcem za pridobitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec v letu 2020. Zapisali smo, da bi delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu lahko svojemu delodajalcu priporočili pridobitev certifikata ne le zato, ker bi se mu tako povečal poslovni ugled zaradi odgovornega odnosa do zaposlenih ampak tudi zato, ker je pri nastajanju certifikata sodelovala Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu, da bi zagotovila aktivno vlogo delavskih predstavnikov v celotnem procesu certificiranja ter da je družbeno odgovoren delodajalec lahko samo tisti, ki nadpovprečno dobro skrbi za varnost in zdravje pri delu svojih zaposlenih.

Tokrat vas obveščamo, da se lahko vi in vaš delodajalec prijavite na spletni seminar, ki ga bo Ekvilib Inštitut izvedel 18.3.2020 ob 10. uri. Gre za predstavitev certifikata in možnosti pridobitve sofinanciranja. Prijave sprejemajo s klikom na povezavo TUKAJ. Nekaj dni pred spletnim seminarjem bodo prijavljenim poslali natančna navodila za sodelovanje na spletnem seminarju.

Celotna razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani certifikata  www.certifikatdod.si.
Za več informacij naj prijavitelji pišejo na gasper@ekvilib.org

 

Karantena in delo na domu – ukrepa proti širjenju koronavirusa SARS-CoV-2

Karantena in delo na domu – ukrepa proti širjenju koronavirusa SARS-CoV-2

Karantena in delo na domu – ukrepa proti širjenju koronavirusa SARS-CoV-2

 

Tokrat vas obveščamo o previdnostnih ukrepih v zvezi z epidemijo zaradi koronavirusa SARS-CoV-2, ki se bo prav gotovo razširila tudi v Slovenijo, saj so že potrjeni primeri okužbe v sosednjih Hrvaški, Italiji in Avstriji. Epidemija pljučnic in respiratornih okužb zaradi tega koronavirusa se je od decembra 2019, ko so jo prvič zaznali v Vuhanu na Kitajskem, že razširila na vse kontinente. Pripravimo se na epidemijo z ustreznimi preprečevalnimi ukrepi tako na ravni posameznika kot delodajalca.

Bolezen COVID-19, ki jo povzroča ta koronavirus, se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, z vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. V lažji obliki poteka pri približno 80 % in v težji pri 20 % zbolelih. V hujših primerih lahko povzroči pljučnico, respiratorni sindrom, odpoved ledvic in v do 4 % primerov celo smrt. Večina umrlih je starejša in z dodatno kronično boleznijo. Za potrditev ali izključitev okužbe je potrebno mikrobiološko testiranje. Ker zdravila ali cepiva ni, je zdravljenje zgolj simptomatsko.

Karantena oziroma izolacija okuženih je trenutno najučinkovitejši ukrep proti širjenju koronavirusa SARS-CoV-2. V območjih s potrjenimi primeri okužbe odpovedujejo množične kulturne in športne prireditve. Delodajalci, ki želijo preprečiti epidemijo med zaposlenimi, preventivno odrejajo delo od doma. Evropski parlament in Evropska komisija sta na primer za zaposlene, ki so bili v zadnjih 14 dneh na okuženih območjih, odredila delo od doma. Tudi Univerza v Ljubljani je že pozvala vse študente in sodelavce, ki so bili zadnjih 10 dni v območjih epidemije, naj prihodnja dva tedna ostanejo doma. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da bolniku, ki mu zdravnik odredi izolacijo oziroma karanteno, pripada bolniško nadomestilo v višini 90 odstotkov od osnove iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Če bo minister za zdravje zaradi morebitnega večjega obsega epidemije razglasil izredne razmere, pa bo del stroškov za nadomestila prevzel proračun. V takem primeru na vladi aktivirajo načrt ukrepanja na ravni države.

Trenutno so v Sloveniji štiri osebe, ki so v domači karanteni po vrnitvi s križarjenja na Japonskem. Vsi, ki so bili v območjih s potrjeno epidemijo, naj se samoopazujejo in v primeru vročine nad 38 stopinjami, kašlja ali težkega dihanja naj svojega izbranega zdravnika ali dežurno službo kontaktirajo IZKLJUČNO PO TELEFONU, da v čakalnici ambulante ne okužijo še drugih! Testiranje na okužbo je treba opraviti v izolaciji.

Upoštevajmo naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

 1. Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 2. Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 3. V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 4. Upoštevamo pravila higiene kašlja (glej slikovno navodilo NIJZ).
 5. Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 6. Namesto mila in vode lahko po potrebi za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke z vsebnostjo alkohola najmanj 60 %.
 7. Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 8. V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

 

Več na naslednjih povezavah:
Slovenska tiskovna agencija STA
Nacionalni inštitut za javno zdravje NIJZ
Ministrstvo za zdravje

Na spletni strani ZSSSzaupnikVZD povezave na zbirke podatkov o nevarnih kemikalijah

Na spletni strani ZSSSzaupnikVZD povezave na zbirke podatkov o nevarnih kemikalijah

Na spletni strani ZSSSzaupnikVZD povezave na zbirke podatkov o nevarnih kemikalijah

 

Tokrat vas želimo opozoriti, kako lahko pri svojem delu s pridom uporabljate spletno stran ZSSSzaupnikVZD, ki jo za vas polnimo s koristnimi informacijami. Nevarne kemikalije so najpogostejši vzrok resnih poklicnih bolezni. Znano je, da v večjih slovenskih podjetjih uporabljajo celo do 1200 različnih kemikalij. Čeprav mora v skladu s 46. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) delodajalec delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu posredovati izjavo o varnosti z oceno tveganja, v kateri bi načeloma morali biti tudi vsi potrebni podatki o nevarnih kemikalijah na delovnih mestih, pa delavski zaupniki o njih pogosto iščejo še od delodajalca neodvisno informacijo. Ne nazadnje zato, da ocenijo, ali je ocena tveganja zadostna. Najenostavneje je seveda pridobiti varnostni list snovi, s katero prihajajo v stik delavci, in ki v skladu z evropsko zakonodajo mora vsebovati varnostne podatke o njej. Še bolj neodvisni pa so podatki v zbirkah podatkov o nevarnih kemikalijah, ki so brezplačno dostopne na internetu. Svetujemo vam, da lahko povezave do teh zbirk podatkov poiščete kar na naši spletni strani ZSSSzaupnikVZD na meniju ZBIRKE PODATKOV O NEVARNIH SNOVEH.

Gre za naslednje zbirke podatkov o nevarnih snoveh:

 1. ECHA osnovne informacije o kemikalijah
 2. RISCTOX
 3. SUBSPORTplus the Substitution Support Portal
 4. ECHA Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in za katere je treba pridobiti avtorizacijo v skladu s členom 59(10) uredbe REACH
 5. ECHA Seznam avtoriziranih snovi, vključenih v Prilogo XIV uredbe REACH
 6. ECHA Predpisi o nevarnih snoveh v pripravi

Posebnost med njimi je SUBSPORTplus, kjer najdemo nasvete, kako naj podjetja zamenjajo nevarno snov z manj nevarno, kar je seveda prioritetni preventivni pristop.

In kako do želene informacije iz teh zbirk podatkov?

Seveda je potrebno znanje tujega jezika. Kriteriji za iskanje informacij o posamezni snovi v teh zbirkah podatkov praviloma vključujejo ime snovi v izbranem jeziku (praviloma v angleščini) ali pa njene identifikacijske številke EC ali CAS. Številki EC ali CAS najdemo na etiketi ali varnostnem listu snovi.

EC številka« je uradna številka snovi v Evropski uniji na podlagi Uredbe 1272/2008. Na seznamu snovi na spletni strani Evropske agencije za kemikalije ECHA je 106.213 snovi z EC številko.

CAS številka je registrska številka snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service (Služba za izmenjavo kemijskih izvlečkov).

Primer iz Popisa EC na spletni strani ECHA: Podatki o tej snovi se pokažejo s klikom na njeno ime. Med drugim izvemo, da je strupena za rodnost, preverja se, če je hormonski motilec in je na kandidatni listi ECHA za avtorizacijo.

Ime (v angleščini)EC št.CAS št.
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one 400-600-671868-10-5
Kdaj naj delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu išče podatke o nevarnostih, povezanih s kemikalijami na delovnih mestih sodelavcev?

Vedno pred posvetovanjem o predlogu nove ali revizije dosedanje delodajalčeve ocene tveganja in vedno kadar se sodelavec želi prepričati, ali so kemikalije na njegovem delovnem mestu vzrok za njegovo slabo počutje. Ne pozabimo, da so kemikalije zahrbtne: zaradi dolgih latentnih dob za izbruh poklicne bolezni, praviloma pretečejo leta brez sprememb v zdravju, kar prispeva k občutku, da ni nevarnosti. Ko pa bolezen končno izbruhne, je lahko že prepozno. Če kje velja načelo, da je prevencija oziroma pravočasno preprečevanje boljše od zdravljenja, to velja pri nevarnih kemikalijah. Ne pozabimo, da ustrezni preventivni ukrepi lahko učinkovito preprečijo nevarnost. Toda delodajalec naj ne varčuje pri kakovosti osebne varovalne opreme. Žal se v praksi to dogaja. Natančno je treba ugotoviti, kakšen standard te opreme zadošča. In najpomembneje: raje kot osebno varovalno opremo, ki lahko le povečuje napor pri delu, naj delavski zaupnik zahteva kolektivne preprečevalne ukrepe, ki nevarnost ustavijo na samem viru in ne onesnažujejo delovnega okolja. Potem osebna varovalna oprema niti ni potrebna.

Javni poziv za pridobitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

Javni poziv za pridobitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

Javni poziv za pridobitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

 

Obveščamo vas, da lahko svojega delodajalca opozorite na Javni poziv za pridobitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec v letu 2020 inštituta Ekvilib iz Ljubljane.  Prijavijo se lahko prijavitelji, ki so registrirani  in imajo sedež v  Republiki Sloveniji, imajo najmanj 5 (pet) zaposlenih, niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidaciji ter ki spoštujejo vso veljavno delovno pravno zakonodajo.

Pridobitev certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec« je revizorski ter svetovalno-analitični postopek, ki skozi zastavljene aktivnosti preverja in izboljšuje družbeno odgovorno upravljanje podjetij in organizacij, pri čemer je poudarek na odgovornosti do zaposlenih. Postopek poteka s pomočjo usposobljenih revizorjev. Podlaga za implementacijo certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec« so načela in bistvene vsebine standarda za družbeno odgovornost ISO 26000. Metodologijo certifikata je razvil Ekvilib Inštitut v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenjem delodajalcev Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in strokovnjaki s posameznih vsebinskih področij certifikata.

Vašega delodajalca bo pridobitev certifikata zanimala zato, ker bo prispeval k njegovemu trajnostnemu razvoju, povečal njegov ugled v splošni in poslovni javnosti, pripomogel k zdravim, zavzetim, pripradnim in učinkovitim zaposlenim ter ker se bo povečala moč njegove znamke. Pridobitev tega certifikata boste delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu svojemu delodajalcu priporočili tudi zato, ker je pri nastajanju certifikata sodelovala Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu, da bi zagotovila aktivno vlogo delavskih predstavnikov v celotnem procesu certificiranja ter da je družbeno odgovoren delodajalec lahko samo tisti, ki nadpovprečno dobro skrbi za varnost in zdravje pri delu svojih zaposlenih na naslednjih področjih:

 1. Ergonomsko oblikovana delovna mesta in delovno okolje
 2. Sodelovanje z delavskimi predstavniki
 3. Varno ravnanje z nevarnimi snovmi
 4. Psihosocialni vidiki zdravja in dela
 5. Osebna varovalna oprema in delovna obleka
 6. Prilagajanje dela glede na delazmožnost delavcev
 7. Promocija krepitve zdravja
 8. Zdravstvena varnost zaposlenih

Geslo certifikata je »Nobeno delo se ne opravi samo od sebe«. Družbeno odgovoren delodajalec certificirano zato spoštuje svoje zaposlene tako da:

 1. Vzpostavi in vzdržuje delovno okolje, ki temelji na dostojanstvu in spoštovanju vseh zaposlenih
 2. Zaposlenim izkazuje občutek, da je njihovo delo pomembno
 3. Razvija potenciale vseh zaposlenih
 4. Pri svojih zaposlenih spodbuja težnjo po ravnovesju zasebnega in poklicnega življenja
 5. S pomočjo svojega ravnanja, ustreznih praks, prejemkov in ostalih ugodnosti svojim zaposlenim in omogoča dobro počutje na delovnem mestu
 6. Razvija dobre voditelje na vseh nivojih, ki zmorejo dosegati zastavljene cilje in hkrati ustrezno ravnati/upravljati s svojimi zaposlenimi
 7. Prepozna in ceni prispevek svojih zaposlenih pri končnem rezultatu
 8. Vzpostavi in komunicira standarde etičnega vedenja in integritete
 9. S svojim delovanjem prispeva k razvoju lokalnega okolja in skupnosti
 10. Pri poslovnih odločitvah upošteva človeški davek

Katalogi ukrepov certifikata zajemajo: usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih, zdravje in promocijo zdravja, medgeneracijsko sodelovanje in organizacijsko upravljanje.

Vaš delodajalec naj s prijavo ne odlaša! Prijave so že možne od 3. 2. 2020 dalje. Poziv je omejen in se za leto 2020 zaključi ob zapolnitvi mest. Strošek pridobitve pristopnega certifikata znaša od 4.600 € do 10.800 €, vendar bo prvih sto delodajalcev, ki v letu 2020 izpolnjujejo razpisne pogoje, namreč upravičenih do 100 % sofinanciranja. Kar 80 % teh stroškov bo pokritih iz namenskih sredstev Evropskega socialnega sklada ter 20 % iz slovenskih sredstev. Strošek certificiranja vsakega dodatnega področja znaša 1000,00 € brez DDV do pridobitve pristopnega certifikata. Prijavitelji se lahko prijavijo v enega od štirih področij certifikata (področni certifikat) ali v vsa področja (krovni certifikat). V sofinanciranje bodo uvrščene formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo in sofinanciranje (podrobneje navedene v 4. in 5. poglavju tega poziva) in sicer po vrstnem redu prispetja.

Vsa podjetja in organizacije, ki jih zanimajo podrobnosti pridobivanja certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, so vabljena na brezplačen Informativni dan, ki bo potekal v sredo, 12. februarja 2020, ob 14. uri v dvorani F na Gospodarski zbornici Slovenije (Dimičeva ulica 13, Ljubljana). Več informacij o dogodku ter prijavnico na razpis za certifikat Družbeno odgovoren delodajalec najdete na www.certifikatdod.si.

Glej: Javni poziv za pridobitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec v letu 2020

Več o certifikatu na tej povezavi.

Javna obravnava o razdelitvi 350 milijonov evrov za ohranitev podnebja

Javna obravnava o razdelitvi 350 milijonov evrov za ohranitev podnebja

Javna obravnava o razdelitvi 350 milijonov evrov za ohranitev podnebja

 

V e-novici št. 45/2019 smo vas obvestili, da je 10. 9. 2019 Predsedstvo ZSSS z dokumentom Sindikati in podnebne spremembe podprlo boj proti podnebnim spremembam. Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu se je takrat zapisala borbi za ohranitev podnebja. Podnebne spremembe povzročajo toplogredni plini, med katerimi je najbolj prepoznaven ogljikov dioksid. Ogljični odtis je izraz za skupek toplogrednih plinov, ki jih v okolje spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Vsakdo med nami si lahko izračuna svoj osebni ogljični odtis s pomočjo spletnih orodij v slovenščini, kakšno najdete na primer na tej povezavi. Tu najdemo tudi nasvete, kako izboljšati svoj ogljični odtis pri porabi elektrike, ogrevanja in prevoza. Pri tem lahko posamezniki in podjetja računajo na proračunska sredstva.

Tokrat vas zato obveščamo, da je do 10. 2. 2020 na E-demokraciji v javni obravnavi Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020 – 2023. Sredstva so del proračuna Republike Slovenije za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov oziroma za prilagajanje na podnebne spremembe. Program določa upravičene namene porabe 350 milijonov evrov razpoložljivih sredstev za naslednje namene in ukrepe (izbor):

 • sofinanciranje investicij občanov v nove kurilne naprave na lesno biomaso ali v toplotne črpalke,
 • trajnostna lesena gradnja in gradnja novih stanovanj,
 • spodbude za nakup koles z namenom povečati število prihodov na delo in iz dela s kolesi,
 • finančne spodbude za podjetja za naložbe v nizkoogljično, krožno in podnebno odporno gospodarstvo,
 • program zelenih javnih del in spodbujanje zelenega zaposlovanja,
 • spodbujanje železniškega tovornega prometa,
 • zmanjševanje emisij v prometu (alternativna goriva, nova vozila za prevoz potnikov, infrastruktura za kolesarje in pešce, multimodalna vozlišča),
 • ohranjanje biotske raznovrstnosti,
 • sistematično uvajanje podnebnih ciljev in vsebin v šole,
 • raziskave, razvoj in inovacije na področju podnebnih sprememb,

NASVET: Pozovite svojega delodajalca, naj načrtuje nizkoogljično prihodnost svojega podjetja s proračunskim sofinanciranjem!

 Objavljen odlok na E-demokraciji

Pripombe na odlok lahko posredujete na e-naslov: gp.mop@gov.si do 10. 2. 2020.

Slovenski prevod konvencije MOD št. 190 o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela

Slovenski prevod konvencije MOD št. 190 o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela

Slovenski prevod konvencije MOD št. 190 o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela

 

V naši novici št. 35/2019 z dne 8. 7. 2019 smo vas obvestili, da je tripartitna 108. konferenca Mednarodne organizacije za delo (ILO) 21. 6. 2019 sprejela novo konvencijo št. 190 z naslovom »Konvencija o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela« in da, žal, še ni prevoda v slovenščino. Z veseljem vas zato obveščamo, da je socialne partnerje 17. januarja 2020 Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti seznanilo s svojim neuradnim prevodom v slovenščino naslednjih dokumentov, sprejetih leta 2019 na 108. konferenci ILO/MOD:

Vabimo vas, da se z novimi standardi ILO seznanite!

Informacijo o sprejetju konvencije št. 190 in priporočila št. 206 je 17. 1. 2020 že tudi obravnavala Vlada RS in ju posredovala v obravnavo še Odboru Državnega zbora za zunanjo politiko. Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu se zavzema za ratifikacijo konvencije MOD št. 190, saj je ta novi mednarodni standard dela namenjen zaščiti delavcev in ostalih oseb v svetu dela, vključno z zaposlenimi skladno z notranjim pravom in prakso, ter osebami, ki opravljajo delo, ne glede na njihov pogodbeni status, osebami na usposabljanju, vključno s pripravniki in vajenci, delavci, ki jim preneha delovno razmerje, prostovoljci, iskalci zaposlitve in kandidati za zaposlitev, ter posamezniki, ki izvajajo pristojnosti, dolžnosti ali odgovornosti delodajalca. K ratifikaciji pa vse države EU poziva tudi Evropska konfederacija sindikatov (ETUC), saj bo nova konvencija začela veljati le, če jo ratificira zadostno število držav.

Štiri nove snovi, ki vzbujajo skrb

Štiri nove snovi, ki vzbujajo skrb

Štiri nove snovi, ki vzbujajo skrb

 

Obveščamo vas, da je 16. 1. 2020 Evropska agencija za kemikalije (ECHA) na Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in za katere je treba pridobiti avtorizacijo uvrstila štiri nove snovi. ECHA je namreč zadolžena za izvajanje Uredbe o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH). Ta med drugim določa, kaj je treba storiti s snovmi, ki zbujajo veliko skrb, da ne bo negativnega učinka na zdravje ljudi ali okolja. REACH v Prilogi XIII določa kriterije za prepoznavanje takšnih snovi. To so snovi, ki se kopičijo v organizmih in so strupene. Mednje sodijo tudi karcinogeni, mutageni in reprotoksini. Za nadzor na notranjem EU trgu nad prometom teh snovi REACH določa postopek avtorizacije. Proizvajalci in trgovci za snovi, ki vzbujajo skrb, namreč potrebujejo avtorizacijo oziroma dovoljenje ECHA, pod katerimi pogoji te smejo biti v prometu na notranjem trgu EU oziroma se jih lahko tudi prepove od določenega datuma dalje.

ECHA poleg seznama že avtoriziranih snovi vodi tudi seznam kandidatnih snovi, ki so že v postopku avtorizacije. Na tem seznamu je trenutno 205 snovi. Proizvajalci snovi kandidatk so dolžni od uvrstitve na seznam dalje obvestiti vse v uporabniški verigi oziroma potrošnike, kadar znaša koncentracija teh snovi vsaj 0,1 % teže. Trgovci in uvozniki snovi kandidatke pa morajo v 6 mesecih od 16. 1. 2020 dalje obvestiti ECHA, da z njo trgujejo.

Uvrstitev snovi na seznam kandidatnih snovi je resno opozorilo, ki naj bo tudi za slovenske delodajalce in delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu alarm, da je pred učinki teh snovi potrebno z ustreznimi preventivnimi ukrepi zaščititi zdravje delavcev in življenjskega okolja. Delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu naj preverijo, ali jih njihov delodajalec uporablja in ali so določeni pravi preprečevalni ukrepi za ohranjanje zdravja ljudi in življenjskega okolja.

 

ŠtevilkaIme snoviECCASRazlog za vključitevPrimer uporabe
1Diisohexyl phthalate276-090-2 71850-09-4Strupen za rodnostNi registriran po REACH.
22-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone404-360-3119313-12-1Strupen za rodnostSnov se uporablja pri proizvodnji polimerov
32-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one400-600-671868-10-5Strupen za rodnostSnov se uporablja pri proizvodnji polimerov
4Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) in njegove soli --Verjetno resni učinki na okolje

Verjetno resni učinki na zdravje ljudi
Uprablja se kot katalizator pri izdelavi polimerov in kemični sintezi.

Uporablja se tudi kot zaviralec ognja pri polikarbonatih (za elektronske naprave).

 

Več na naslednjih povezavah (v slovenščini):

Novi pravilniki za več varnosti in zdravja pri delu

Novi pravilniki za več varnosti in zdravja pri delu

Novi pravilniki za več varnosti in zdravja pri delu

 

Leto 2020 začenjamo z dobro novico: decembra 2019 so v Uradnih listih št. 77 in 78 izšli štirje pravilniki, ki so nadomestili ali dopolnili dosedanje na področju varnosti in zdravja pri delu. Veljati bodo začeli v prvi polovici januarja 2020:

 1. Pravilnik o spremembah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
 2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim  ali mutagenim snovem
 3. Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju  na področju varnosti in zdravja pri delu
 4. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih,  ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec  za varnost pri delu

Ti štirje pravilniki so bili v letu 2019 predmet posvetovanj in socialnega dialoga med ministrstvom za delo ter socialnimi partnerji. Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu je pri tem kar uspešno zastopala interese slovenskih delavcev in uveljavljala skupne cilje evropskih sindikatov, dogovorjene v Evropski konfederaciji sindikatov (ETUC). Ker pa realno ni mogoče čez noč uresničiti vseh ciljev, nas veseli vsaj dogovor z ministrstvom, da nekatera za nas pomembna preostala odprta vprašanja pridejo na vrsto že v letu 2020.

Posebej pomembno se nam zdi, da smo tudi v Sloveniji končno začeli s prenovo zastarelih mejnih vrednosti poklicne izpostavljenosti nevarnim kemikalijam, saj so prav te najučinkovitejši ukrep za preprečevanje poklicnega raka in številnih preostalih poklicnih bolezni, ki jih te povzročajo. Prvi korak v to smer se je zgodil že decembra 2018 s sprejetjem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu. Tokrat pa se veselimo novosti pri preprečevanju poklicnega raka, ki ga povzročajo najrazličnejši karcinogeni in mutageni. SEVEDA PA NOVE MEJNE VREDNOSTI NE BODO PRINESLE IZBOLJŠANJA, ČE NE BODO SPOŠTOVANE NA DELOVNIH MESTIH. INŠPEKCIJA DELA V LETU OBIŠČE ZGOLJ 3 % DELODAJALCEV, ZATO NAJ DELAVSKI ZAUPNIKI ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU PRI STROKOVNIH SLUŽBAH PREVERIJO, ALI SE PRI VAS UPORABLJAJO TE NEVARNE KEMIKALIJE IN ALI SE NOVE MEJNE VREDNOSTI UVELJAVLJAJO.

Veseli nas tudi, da odslej pravilniki prinašajo tudi novosti za obvezno posodabljanje znanja delodajalčevih strokovnih delavcev za varnost pri delu. Cilji stalnega strokovnega usposabljanja strokovnih delavcev so namreč nenehno izpopolnjevanje ter razvoj znanja in kompetentnosti za izvajanje strokovnih nalog in prenosa dobrih praks na področju varnosti in zdravja pri delu ter izboljšanje kakovosti storitev na področju varnosti in zdravja pri delu, podpiranje profesionalnega in strokovnega razvoja strokovnih delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu ter spodbujanje vseživljenjskega učenja za delo. Po novem k temu ne bodo zavezani le strokovni delavci, zaposleni v zunanjih strokovnih službah pravnih oseb ali samostojnim podjetnikom posameznikom ampak tudi delodajalčeve notranje strokovne službe. Notranji strokovni delavec se bo namreč moral v treh mesecih po imenovanju ter nato vsaj enkrat letno udeležiti programa usposabljanja v skladu s predpisi, ki urejajo stalno strokovno usposabljanje strokovnih delavcev. Za to smo se zavzemali tudi mi! Čas bo pokazal pravo vrednost te na videz majhne novosti.

Srečno in varno v 2020!