DOMOV        ZSSS        SINDEKS

Seznam e-novic v letu 2019

 

1/2019 e-novica ZSSS: Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-I-181/16-18
2/2019 e-novica ZSSS: Akcijski načrt za izvajanje resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 v prvem triletnem obdobju (2018-2021)
3/2019 e-novica ZSSS: Prioritete ZSSS v letu 2019 na področju varnosti in zdravja pri delu so poklicne bolezni
4/2019 e-novica ZSSS: Škodljivim ftalatom so šteti dnevi
5/2019 e-novica ZSSS: ECHA podpisala sporazum o priporočilih za mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost
6/2019 e-novica ZSSS: Odprt je javni poziv za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje v letu 2019
7/2019 e-novica ZSSS: Trpinčenje na delovnem mestu
8/2019 e-novica ZSSS: Spoznajmo Matejo Kočevar!
9/2019 e-novica ZSSS: Vabilo k izpolnitvi ankete ZSSS o predlogih za naslednjo pokojninsko reformo
10/2019 e-novica ZSSS: Grafična predstavitev EU OSHA o nevarnih kemičnih snoveh
11/2019 e-novica ZSSS: ZSSS ministru za zdravje predlaga dopolnitev seznama poklicnih bolezni
12/2019 e-novica ZSSS: Le do 10. marca 2019 še lahko izpolnite anketo ZSSS o predlogih za naslednjo pokojninsko reformo
13/2019 e-novica ZSSS: Tolmačenje Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja glede pravice do denarnega nadomestila za čas nege ožjega družinskega člana
14/2019 e-novica ZSSS: PRVI REZULTATI SPLETNE ANKETE ZSSS O PREDLOGIH ZA NASLEDNJO POKOJNINSKO REFORMO
15/2019 e-novica ZSSS: Nova e-publikacija ZSSS o standardu SIST ISO 45001:2018
16/2019 e-novica ZSSS: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V DELOVNIH RAZMERJIH – Smernice Informacijskega pooblaščenca
17/2019 e-novica ZSSS: »Zdravje za vse« je geslo letošnjega svetovnega dneva zdravja
18/2019 e-novica ZSSS: Sporočila MOD-ILO ob 28. aprilu 2019, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu
19/2019 e-novica ZSSS: Pojdi 26. 5. 2019 volit na evropske volitve!
20/2019 e-novica ZSSS: Živel 1. in 2. maj 2019, praznik dela
21/2019 e-novica ZSSS: Sporočila ZSSS ob 28. aprilu, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu
22/2019 e-novica ZSSS: Anketa kandidatov za evropske volitve 26. 5. 2019
23/2019 e-novica ZSSS: Kandidati za evropske poslance o dopolnitvah evropske zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu
24/2019 e-novica ZSSS: Poročilo IRSD za leto 2018
25/2019 e-novica ZSSS: Poročilo o delu ETUC 2015-2019
26/2019 e-novica ZSSS: Programske usmeritve 14. kongresa ETUC, 21. do 24. maj 2019, Dunaj
Loading...