Seznam e-novic v letu 2023

Seznam e-novic v letu 2023:

1/2023 e-novica ZSSS (16. 1. 2023): Barometer – orodje EU za vizualno predstavitev podatkov varnosti in zdravja pri delu
2/2023 e-novica ZSSS (18. 1. 2023): Pritožbeni postopek ZSSS na ILO se bliža koncu
3/2023 e-novica ZSSS (20. 1. 2023): Evropska komisija zbira predloge za boljše duševno zdravje na delovnem mestu
4/2023 e-novica ZSSS (23. 1. 2023): Priročnik Kostno-mišična obolenja, povezana z delom
5/2023 e-novica ZSSS (3. 2. 2023): 4. februar – svetovni dan boja proti raku
6/2023 e-novica ZSSS (13. 2. 2023): Predlagane nove EU mejne vrednosti za svinec in diizocianate
7/2023 e-novica ZSSS (18. 2. 2023): Kolektivna poškodba pri delu s smrtnim izidom v Hamex Stara Vrhnika
8/2023 e-novica ZSSS (22. 2. 2023): Kazenske ovadbe zaradi eksplozije v Melamin Kočevje maja 2022
9/2023 e-novica ZSSS (27. 2. 20023): Pravilnik o poklicnih boleznih objavljen v Uradnem listu RS
10/2023 e-novica ZSSS (1. 3. 2023): Podnebni štrajk 3. 3. 2023
11/2023 e-novica ZSSS (8. 3. 2023): Praznik enakopravnosti
12/2023 e-novica ZSSS (17. 3. 2023): Stres na delovnem mestu in srčno-žilne bolezni
13/2023 e-novica ZSSS (24. 3. 2023): Tematska številka Delavske enotnosti Poklicne bolezni
14/2023 e-novica ZSSS (12. 4. 2023): Tematska številka DE, 13. 4. 2023 – POKLICNE BOLEZNI
15/2023 e-novica ZSSS (19. 4. 2023): ILO ob 28. aprilu 2023 sporoča: “Varno in zdravo delovno okolje je temeljna pravica!”
16/2023 e-novica ZSSS (26. 4. 2023): Sporočila ZSSS ob 28. aprilu 2023, mednarodnem delavskem spominskem dnevu
17/2023 e-novica ZSSS (28. 4. 2023): ETUC: Žrtve azbestnega poklicnega raka in njihove družine pozivajo voditelje EU
18/2023 e-novica ZSSS (28. 4. 2023): Živel praznik dela!
19/2023 e-novica ZSSS (6. 5. 2023): Pomanjkljivo ocenjevanje nevarnosti vzrok eksplozije 12. 5. 2022 v Melamin Kočevje
20/2023 e-novica ZSSS (19. 5. 2023): 15. kongres ETUC, 23.-26. maj 2023 Berlin
21/2023 e-novica ZSSS (23. 5. 2023): Evropsko leto veščin 9. maj 2023 – 9. maj 2024
22/2023 e-novica ZSSS (31. 5. 2023): Javna obravnava predloga Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen
23/2023 e-novica ZSSS (2. 6. 2023): Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen 23. 6. 2023 na ESS
24/2023 e-novica ZSSS (6. 6. 2023): Delovanje Inšpektorata RS za delo v 2022
25/2023 e-novica ZSSS (9. 6. 2023): Nov celovit pristop EU k duševnemu zdravju
26/2023 e-novica ZSSS (29. 6. 2023): Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2022
27/2023 e-novica ZSSS (30. 6. 2023): V Španiji prepoved dela na prostem v času rdečega in oranžnega alarma
28/2023 e-novica ZSSS (3. 7. 2023): Španski sindikat UGT o delu v vročinskem valu
29/2023 e-novica ZSSS (7. 7. 2023): ESS soglasno za novi pravilnik o ročnem premeščanju bremen
30/2023 e-novica ZSSS (11. 7. 2023): Simptomov toplotnega udara pri samem sebi ne zaznamo – nanje nas mora opozoriti sodelavec
31/2023 e-novica ZSSS (12. 7. 2023): IRSD – Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ko je vroče
32/2023 e-novica ZSSS (2. 8. 2023): Objavljen Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen
33/2023 e-novica ZSSS (7.8.2023): Pravice in obveznosti delavcev v primeru naravne nesreče
34/2023 e-novica ZSSS (16. 8. 2023): Vročina na delu – EU OSHA smernice za delovna mesta v slovenščini
35/2023 e-novica ZSSS (22. 8. 2023): Pomen varnosti in zdravja pri delu v času intervencij po poplavah 2023
36/2023 e-novica ZSSS (30. 8. 2023): Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu 2023
37/2023 e-novica ZSSS (7. 9. 2023): Nasveti za ravnanje z rakotvornimi snovmi
38/2023 e-novica ZSSS (8. 9. 2023): Čas je za varnejše mejne vrednosti svinca
39/2023 e-novica ZSSS (15. 9. 2023): Moj kemijski vodnik – priporočila

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Izjava o varstvu osebnih podatkov (obrazec za opozorila)

Namen obdelave

Podatki, ki se zahtevajo na tem obrazcu, se zbirajo zaradi pošiljanja tedenskih obvestil službe ZSSS za področje varnosti in zdravja pri delu, občasno pa tudi zaradi izvajanja anket za pridobitev povratnih informacij s strani delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu. Predloženi naslovi elektronske pošte se shranijo v naš program za avtomatizirano upravljanje poštnih seznamov, imenovanem MailChimp, ki gostuje na naslovu: https://mailchimp.com

Vrsta obdelanih podatkov

E-naslov

Zakonitost obdelave

Obdelava temelji na Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). (v nadaljevanju Uredba)

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo po Uredbi pravico dostopati do svojih informacij, jih popraviti in blokirati (v primeru netočnih podatkov), zahtevati njihov preklic in ugovarjati njihovi obdelavi.

Prijavo na e-novice lahko prekličete kadar koli, s klikom na povezavo tukaj.

Če imate vprašanja ali pritožbe v zvezi z zbiranjem, obdelavo ali uporabo vaših osebnih podatkov, stopite v stik z nami prek e-naslova: vop@sindikat-zsss.si, pri čemer pod zadevo sporočila vpišite “varstvo podatkov VZD”.

Informacije o obdobju hrambe podatkov

ZSSS bo vaš e-naslov hranila do preklica preko avtomatizirane odjave tukaj.

 

 

Pravno obvestilo

Uporaba interaktivnih storitev je dovoljena, morebitne zlorabe tako s pomočjo posebne programske opreme, kot tudi druge zlorabe, pa so prepovedane in jih ZSSS sankcionira po lastni presoji. Zloraba je kakršno koli dejanje, katerega namen ali učinek je povzročanje škode ZSSS ali drugi pravni oziroma fizični osebi. Zlorabe podatkov in storitev na spletnih straneh https://www.zsss.si/ oceni ZSSS po lastni presoji in si v zvezi s tem pridržuje vse pravice. Omenjena pravila veljajo za https://www.zsss.si/ v celoti, razen tam, kjer to ni posebej navedeno.

Vsebine, objavljene na vseh spletnih straneh ZSSS, so last ZSSS, razen v primeru, če to ni posebej navedeno. Vsebina člankov je avtorsko zaščitena po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP – UL RS 21/95) in se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja ZSSS.

Objava vsebine člankov na drugih mestih, delno ali v celoti, ni dovoljena. Dopustna je uporaba naslova in največ prvega odstavka in še to le v primeru, da so izpolnjeni naslednji pogoji: hkrati na istem mestu mora biti objavljena povezava k izvirniku na https://www.zsss.si/, hkrati na istem mestu mora biti kot vir navedeno ime ZSSS ali logotip ZSSS in hkrati na istem mestu mora biti objavljeno ime avtorja izvirnega članka, če je ta znan. Organizirano zbiranje in objavljanje vsebine člankov v nobenem primeru ni dovoljeno.

ZSSS ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, morebitne netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

ZSSS je zavezana k varovanju vaše zasebnosti. Večino strani na https://www.zsss.si/ lahko obiščete ne da bi vam bilo treba dati kakršne koli podatke o sebi. Ta izjava o zasebnosti se nanaša na spletne strani https://www.zsss.si/, ne pa tudi na druga spletna mesta ZSSS, izdelke ali storitve s povezavo ali brez nje. ZSSS jamči, da bodo po internetu zbrani podatki namenjeni izključno uporabi ZSSS, in se ne bodo predali v roke tretji osebi ali bili kakorkoli drugače zlorabljeni.

Za namene raziskav bo ZSSS podatke o obiskih spletnega mesta združila z anonimnimi demografskimi podatki in jih morda uporabila za ponujanje ustreznejše vsebine. V nekaterih delih spletnega mesta https://www.zsss.si/ z omejenim dostopom se lahko podatki o obiskih spletnega mesta združijo z osebnimi podatki obiskovalcev z namenom, da bi lahko ZSSS ponudila vsebine prilagojene po meri obiskovalcev.