Seznam e-novic v letu 2023

Seznam e-novic v letu 2023:

1/2023 e-novica ZSSS (16. 1. 2023): Barometer – orodje EU za vizualno predstavitev podatkov varnosti in zdravja pri delu
2/2023 e-novica ZSSS (18. 1. 2023): Pritožbeni postopek ZSSS na ILO se bliža koncu
3/2023 e-novica ZSSS (20. 1. 2023): Evropska komisija zbira predloge za boljše duševno zdravje na delovnem mestu
4/2023 e-novica ZSSS (23. 1. 2023): Priročnik Kostno-mišična obolenja, povezana z delom

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Izjava o varstvu osebnih podatkov (obrazec za opozorila)

Namen obdelave

Podatki, ki se zahtevajo na tem obrazcu, se zbirajo zaradi pošiljanja tedenskih obvestil službe ZSSS za področje varnosti in zdravja pri delu, občasno pa tudi zaradi izvajanja anket za pridobitev povratnih informacij s strani delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu. Predloženi naslovi elektronske pošte se shranijo v naš program za avtomatizirano upravljanje poštnih seznamov, imenovanem MailChimp, ki gostuje na naslovu: https://mailchimp.com

Vrsta obdelanih podatkov

E-naslov

Zakonitost obdelave

Obdelava temelji na Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). (v nadaljevanju Uredba)

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo po Uredbi pravico dostopati do svojih informacij, jih popraviti in blokirati (v primeru netočnih podatkov), zahtevati njihov preklic in ugovarjati njihovi obdelavi.

Prijavo na e-novice lahko prekličete kadar koli, s klikom na povezavo tukaj.

Če imate vprašanja ali pritožbe v zvezi z zbiranjem, obdelavo ali uporabo vaših osebnih podatkov, stopite v stik z nami prek e-naslova: vop@sindikat-zsss.si, pri čemer pod zadevo sporočila vpišite “varstvo podatkov VZD”.

Informacije o obdobju hrambe podatkov

ZSSS bo vaš e-naslov hranila do preklica preko avtomatizirane odjave tukaj.

 

 

Pravno obvestilo

Uporaba interaktivnih storitev je dovoljena, morebitne zlorabe tako s pomočjo posebne programske opreme, kot tudi druge zlorabe, pa so prepovedane in jih ZSSS sankcionira po lastni presoji. Zloraba je kakršno koli dejanje, katerega namen ali učinek je povzročanje škode ZSSS ali drugi pravni oziroma fizični osebi. Zlorabe podatkov in storitev na spletnih straneh https://www.zsss.si/ oceni ZSSS po lastni presoji in si v zvezi s tem pridržuje vse pravice. Omenjena pravila veljajo za https://www.zsss.si/ v celoti, razen tam, kjer to ni posebej navedeno.

Vsebine, objavljene na vseh spletnih straneh ZSSS, so last ZSSS, razen v primeru, če to ni posebej navedeno. Vsebina člankov je avtorsko zaščitena po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP – UL RS 21/95) in se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja ZSSS.

Objava vsebine člankov na drugih mestih, delno ali v celoti, ni dovoljena. Dopustna je uporaba naslova in največ prvega odstavka in še to le v primeru, da so izpolnjeni naslednji pogoji: hkrati na istem mestu mora biti objavljena povezava k izvirniku na https://www.zsss.si/, hkrati na istem mestu mora biti kot vir navedeno ime ZSSS ali logotip ZSSS in hkrati na istem mestu mora biti objavljeno ime avtorja izvirnega članka, če je ta znan. Organizirano zbiranje in objavljanje vsebine člankov v nobenem primeru ni dovoljeno.

ZSSS ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, morebitne netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

ZSSS je zavezana k varovanju vaše zasebnosti. Večino strani na https://www.zsss.si/ lahko obiščete ne da bi vam bilo treba dati kakršne koli podatke o sebi. Ta izjava o zasebnosti se nanaša na spletne strani https://www.zsss.si/, ne pa tudi na druga spletna mesta ZSSS, izdelke ali storitve s povezavo ali brez nje. ZSSS jamči, da bodo po internetu zbrani podatki namenjeni izključno uporabi ZSSS, in se ne bodo predali v roke tretji osebi ali bili kakorkoli drugače zlorabljeni.

Za namene raziskav bo ZSSS podatke o obiskih spletnega mesta združila z anonimnimi demografskimi podatki in jih morda uporabila za ponujanje ustreznejše vsebine. V nekaterih delih spletnega mesta https://www.zsss.si/ z omejenim dostopom se lahko podatki o obiskih spletnega mesta združijo z osebnimi podatki obiskovalcev z namenom, da bi lahko ZSSS ponudila vsebine prilagojene po meri obiskovalcev.